Oorkom self 'n probleem met ’n topkenner se leiding

Doen aansoek vir 'n mentor

Word gementor deur topkenners in hulle gebied.

Aansoek vir 'n mentor

Word 'n mentor

Gee terug aan die gemeenskap en word 'n mentor in jou kundigheidsgebied.

Registreer as 'n mentor

Mentordienste vir

Intreevlak-entrepreneurs

Groei- of uitbreidingsteun aan entrepreneurs

Netwerking

Entrepreneurskap en mentorskap

Leer meer

Hoe werk Mentorvennoot?

 • Mentorvennoot het ‘n netwerk van suksesvolle mense wat hulle kundigheid, kennis en ervaring as mentors aanbied vir veral jonger entrepreneurs.
 • ‘n Entrepreneur wat enige soort besigheidsprobleem ervaar, kan ons kontak.
 • Ons versprei ‘n anonieme beskrywing van die spesifieke probleem of behoefte en identifiseer ‘n kenner wat die probleem verkieslik al vantevore reeds opgelos het of dit intiem ken.
 • Ons stel die entrepreneur en die mentor aan mekaar voor en stel ‘n eenvoudige, standaard ooreenkoms met albei van hulle op wat:
  • Die inhoud, omvang en tydsduur van die menteringstaak omlyn.
  • Die voorwaardes en kriteria vir suksesvolle uitvoering en afhandeling spesifiseer.
  • Hoeveel betaal sal word vir die menteringsdiens (indien van toepassing).
 • Mentering word intyds gemonitor vir suksesvolle en betydse voltooiing.
 • Ons probeer institusionele- en Staatsfondse werf om entrepreneurs te probeer help wat nie vir die menteringsdienste kan betaal nie.

Stappe

1

Doen aansoek: Vir ‘n mentor of Om te registreer as mentor

2

Vul 'n kort vraelys in

3

Wag dat 'n konsultant jou kontak

4

Ontmoet jou mentor

5

Begin met jou mentorskap!

Aansoek

Vir 'n mentor ofAs 'n mentor

Lid-organisasies