Dienste

Deur ons netwerke het ons informele kontak met van die hoogste vlakke van ervaring en kundigheid in die land en kan ons mentors werf vir behoeftes van entrepreneurs.

Intreevlak-entrepreneurs

Jong mense wat 'n werkbare idee het en probeer om 'n besigheid aan die gang te kry.

Leer meer

Groei- of uitbreidingsteun aan entrepeneurs

Jong entrepeneurs met besighede wat reeds suksesvol is en wat voor 'n spesifieke groei-, uitbreidings-, bemarkings-, tegniese-, bestuurs - of enige ander soort besigheidsprobleem te staan gekom het.

Leer meer

Netwerking

Om jong entrepeneurs in staat te stel om meer effektief besigheidskontakte te kan opbou en geleenthede te kan identifiseer.

Leer meer

Aansoek

Vir 'n mentor ofAs 'n mentor

Mentorvennoot se doel is om:

  • Die ryk poel van uitgebreide kundigheid en ervaring wat Suid-Afrikaners oor dekades verwerf het beskikbaar te maak aan diegene wat dit nodig het, sodat meer werksgeleenthede behou en geskep kan word en Suid-Afrika ‘n beter plek kan wees vir almal om in te woon.
  • ‘n Mentordiens te verskaf vir ‘n spesifiek gedefineerde, afgebakende en eindige versoek.
  • Mentordienste te verskaf aan almal wat dit benodig, ongeag taal, kultuur of ras.
  • Menteringsdienste te voorsien aan die wat daarvoor kan betaal en die inkomste daaruit te gebruik om dienste te subsidieer aan die wat dit nie kan bekostig nie.
  • Staats-, institusionele en korporatiewe skenkings en donasies te werf om dienste te subsidieer vir die aansoekers wat dit nie kan bekostig nie.
  • Mentors ‘n beskeie fooi vir hulle dienste te betaal om langtermyn volhoubaarheid van die diens te verseker.