Finansies

 

Om geld elektronies oor te plaas of ‘n tjek in te betaal

Naam : Mentorvennoot
Bank : Bidvestbank
Tipe rekening : Spaar
Rekening nr : 336769601
Takkode : 462005
Tak : Braamfontein

 

Om kontant (slegs kontant) in te betaal

Dit kan slegs by ‘n ABSA-tak gedoen word.

Naam van begunsitigde : Sanlam Liquid
Rekeningnommer : 4066968076 met rekeningnommer 336769601 as verwysing!