Oor Mentorvennoot

Mentorvennoot NPC, registrasienommer 2012/082050/08, is ‘n Artikel 18A, nie-winsoogmerk maatskappy geregistreer by SARS vir Artikel 30 belastingvrye voordele vir donateurs.

Netwerk van bestaande netwerke

Mentorvennoot is ‘n vrywillige sambreelnetwerk van die gevestigde landwye netwerke van ‘n spektrum organisasies , lede-organisasies en medewerkende organisasies.

Direkteure

Dr. Theuns Eloff

Voorsitter. Oud-predikant, fasiliteerder, akademiese bestuurder en nie-uitvoerende direkteur.

Andries Domburg

Argitek, entrepreneur, mentor vir Argitekte, tekenaars, persone in die boubedryf asook jongmense (in kultuurverband) vir meer as 30 jaar.

Gerrie de Villiers

Oud-sakeman, professionele mentor en breier van korporatiewe leiers, regsagtergrond, aktiewe gemeenskapswerker.

Mignon Smit

Optometris, eie besigheid sedert 1998. Projekte komiteelid: Wêreldbond vir Plattelandse Vroue.

Rienzi Duvenage

Besturende Direkteur en Uitvoerende Beampte. Bedryfsingenieur, MBA, entrepreneur, mentor vir meer as 30 jaar vir ingenieurs-in-opleiding en bestuurders, 25 patente geregistreer en gekommersialiseer.

Direkteure en bestuur

Mentorvennoot se direkteure dien vrywillig en sonder vergoeding.

Diens op aanvraag

Ons voorsien ook mentordienste op aanvraag aan korporasies en organisasies, om inkomste te genereer sodat ons dienste kan subsidieer aan die wat dit nodig het maar nie daarvoor kan betaal nie. Alle betalings vir dienste aan Mentorvennoot en skenkings geniet Artikel 30-vrystelling van belasting.

Aansoek

Vir 'n mentor ofAs 'n mentor