Projekafsluitingsvorm

Die mentor:

     Gebruik hierdie vorm in elektroniese formaat om die inligting in elke afdeling in te vul.  Dit kan in MS Word elektroniese formaat aangevra word by Mentorvennoot@mweb.co.za.

     Vul sy/haar deel van die vorm tot by H in.

     E-pos ‘n kopie daarvan aan hoofkantoor.

     Voorsien een kopie daarvan aan die aansoeker vir verdere voltooiing en terugsending direk aan hoofkantoor. Die mentor is daarvoor verantwoordelik om te sorg dat die vorm by hoofkantoor ontvang word.

     Kontakbesonderhede: mentorvennoot@mweb.co.za.

Die aansoeker:

     Vul deel J in.

     E-pos of faks dit direk aan hoofkantoor. Indien die menteringsdiens volledig en tot bevrediging afgehandel is:

           Sal ‘n faktuur aan u verskaf word vir betaling van die ooreengekome fooi (indien dit van toepassing is).

           Sal dit as magtiging dien vir die betaling van die menteringsfooi aan die mentor (indien dit van toepassing is).

Hierdie verslag is vertroulik en is slegs bedoel vir die aansoeker en die Mentorvennoot projeklêer. Moet aub nie dat hierdie verslag aan enige ander party ge-openbaar word nie.A. OPSOMMING van die verslag


B. PROBLEEMDEFINISIE


C. PROJEKDEFINISIE


D. ANALISE


E. GEVOLGTREKKINGS & AANBEVELINGS


F. OPVOLG


G. AKSIELYS


H. AANHANGSELS

Stuur enige aanhangsels na info@mentorvennoot.co.za met jou projeknommer as onderwerp


J. AANSOEKER