Voorsitter van die Direksie

Argitek sedert 1981 – steeds betrokke by by ’n verskeidenheid projekte en inisiatiewe – ook buite landsgrense.

Professionele Argitek BArch

Entrepreneur met goeie kennis en ervaring van konseptuering en implemetering van projekte.

Aktief betrokke by gemeenskaps- en kultuuraktiwiteiete. Stig en dien op verskeie direksies en trustees. Is ’n gesins-, buitelewe- en natuurmens en geniet goeie geseldskap.

Het ’n passie vir kreatiewe denke, is meedoënloos gedrewe, probeer slim en innoverende oplossings bied, is barmhartig, kliënt-gefokus  en missie-gedrewe.

Ek, saam met ’n span deskundiges, strewe na uitnemendheid en die missie om deur innovasie en tegnologie mense te help om beter lewens te bou – om jongmense finansieel selfstandig te maak.

“Jy hoef nie die trok te besit om die vrag te skuif nie”

“Jy staan nie alleen nie”