Ons bankbesonderhede

Mentorvennoot is ’n Organisasie sonder winsbejag (OSW of NPO) en bestaan reeds sedert 2012. 
Ons reik 18A kwitansies uit vir belastingvrystelling doeleindes.

Bank Nedbank
Tak en kode Paarl; 198765
Rekeningnommer 115 368 2850
Tipe rekening Tjek

Ons alliansie-vennote