Entrepreneursklub (Trepklub)

Die doel van ‘n Entrepreneurklub (TK) is:

1.1 Om geleenthede te skep vir leerders in ‘n skool wat belangstelling het vir besigheids idees en entrepreneurskap
1.2 Om dié leerders se kreatiewe en besigheids idees te stimuleer waar hulle saam gehelp en ontwikkel word.
1.3 Om die teoretiese kennis van leerders se vak- en skoolopleiding prakties te kan toepas
1.4 Om bymekaar te leer, belangstellings te deel en ‘n gevoel van samehorigheid te ervaar.
1.5 Om alternatiewe beroepsgeleenthede wat Entrepreneurskap bied te ontdek en te oorweeg as ‘n loopbaan.

Werkwyses

2.1 Die skool (die hoof, `n spesifieke onderwyser of ouer) moet die inisiatief neem om `n struktuur in die skool se buite-kurrikulêre program te skep vir `n TK
2.2 Die leerders moet self besluit om daaraan deel te neem
2.3 Die klub se ledetal is relatief en kan wissel van skool tot skool
2.4 Daar behoort nie `n beperking op die toelating van `n graad te wees nie. Graad 8 tot 11 leerders kan die kern vorm.
2.5 Die onderwyser moet die leerders toelaat om die TK self te bedryf en te bestuur
2.6 Laat die klub hul eie bestuur kies
2.7 Stel saam met hulle `n program op en monitor dit gereeld
2.8 Hou aantekeninge van vergaderings en besluite.
2.9 Die skool, bestuur en ouers moet bewus wees van al die aksies
2.10 Ontwerp eie embleem met kenteken van TK.
2.11 Die skool behoort in hulle oorhoofse programme voorsiening te maak vir leerders se Entrepreneur inisiatiewe en ook blootstelling daaraan help gee.

Netwerk en skakeling

3.1 Indien daar in jou skoolomgewing/dorp `n MentorvennootVereniging bestaan moet hulle kan help, skakel hulle vir ondersteuning
3.2 Moedig jou onderwyser wat besigheids studies gee of betrokke is by entrepreneuraksies aan om by Onderwysforum in te skakel
3.3 Skakel met die dorp se sakekamer vir hulle kundigheid en raad
3.4 Neem deel aan kompetisies
3.5 Wees wakker en nuuskierig soek inligting op verskillende platforms soos, internet, sosiale media, ea
3.6 Lees die boek van Marnus Broodryk(90 Rules for Entrepreneurship) en andere.

Algemeen

4.1 Word die “buzz” in die skool waarop ander jaloers is
4.2 `n Entrepreneur moet 4 goed doen:

  • Geleentheid kan raaksien.( Idee …)
  • Neem dan inisiatief daarmee( Beplan, soek inligting …)
  • Wees kreatief en maak iets daarvan( Doen dit …)
  • Jou houding moet reg wees (Attitude …)

4.3 Werk aan die bewusmaking en prestige waarde van Entrepreneurskap sodat dit die belangrikste toekenning kan word by `n skool se prysuitdelingfunksie
4.4 Die elektronika en tegnologiese era van ontwikkeling, het die landskap van die konvensionele maniere van die ekonomie, beroepswêreld en werksgeleenthede totaal verander.
4.5 Dink en doen anders!

JY STAAN NIE ALLEEN NIE!