Entrepreneursskap en Mentorskap

 

Entrepreneurskap word algemeen aanvaar as die mees produktiewe skepper van werkgeleenthede vir ekonomiese groei en ontwikkeling.

 

‘n Spektrum van fondse en aansporingsmaatreëls is deur Staatskemas en institusionele en korporatiewe steun beskikbaar aan:

•     Akademiese en kommersiële beroepsorganisasies om teoretiese en praktiese opleiding te verskaf en entrepreneurskap te stimuleer en aan te moedig.

•     Aspirant entrepreneurs met goeie idees om ‘n besigheid mee te kan begin.

 

Dit maak bronne en geleenthede beskikbaar aan entrepreneurs en potensiële entrepreneurs om hulle in staat te stel om ‘n besigheid te begin met ‘n groter waarskynlikheid op sukses. Ten spyte hiervan faal 98.6% van besighede elke jaar. Dit beteken dat die biljoene Rande wat elke jaar vir hierdie lofwaardige en kritiese inisiatiewe beskikbaar gemaak word, ‘n baie lae rendement of opbrengs op investering oplewer. Indien die hoë faalsyfer as ‘n geleentheid beskou en benut word, kan dit die landsekonomie op makroskaal bevoordeel. Indien die 1.4% bv. na 2.8% per jaar verhoog kan word sal dit biljoene Rande per jaar tot ekonomiese groei bydra.

Kundigheid, wat argumenteerbaar die grootste en mees kritiese vereiste en/of bepaler van sukses in besigheid is, kan slegs deur die regte soort ervaring en blootstelling opgedoen word. Sedert antieke tye word aanvaar dat die beste en mees koste-effektiewe manier om hierdie soort ervaring op te doen, is om die nodige kennis en vaardighede van ‘n meester van die spel aan te leer. Hierdie empiriese reël geld vandag nog. Die proses vereis dat ‘n leerling tyd saam met ‘n suksesvolle kampioen deurbring om te leer wat hy doen en hoe hy dit doen. Hierdie proses word mentorskap genoem.

Definisie van mentorskap

Dit is die proses van informele oordrag van kennis, vaardighede en psigo-sosiale begrip van die kuns van besigheid, deur persoonlike interaksie, vanaf ‘n suksesvolle praktisyn na iemand wat van hom leer, deur direkte waarneming, leiding of opleiding.

 

Die beste en mees koste-effektiewe manier wat bekend is om ‘n jong entrepreneur toe te rus om ‘n volhoubare klein of mediumgrootte onderneming te begin en te bestuur is om hom of haar toe te rus met:

•     Kennis en vaardighede deur geskikte opleidingskursusse, gevolg deur

•     mentorskap deur ‘n mentor met geskikte ervaring en kundigheid om hom of haar te lei om spesifieke probleme op te los wat hy of sy mag ervaar.

Die teiken is om met effektiewe mentorskap die koste-effektiwiteit van entrepreneur- opleidingsprogramme binne drie jaar te verdubbel.

 

Navorsing deur ‘n antropoloog wat geborg is om vir ses maande onder jongmense te woon en hulle behoeftes, wense en drome te peil het o.a. bevind dat aan ‘n reeks van hulle ekonomiese behoeftes voldoen kan word deur mentors aan jong entrepreneurs te voorsien en netwerking onder hulle te bevorder.

 

Mentorvennoot is gestig om mentors aan entrepreneurs beskikbaar te maak sodat meer van die nuwe besighede en werkgeleenthede wat in Suid-Afrika geskep word op die langer termyn kan oorleef.