Intreevlak-entrepreneurs

•     Daar is 30m mense in Suid-Afrika tussen die ouderdomme van 18 en 64 jaar.

•     Van die 30m begin 5.9%, of 1.8m, elke jaar ‘n nuwe besigheid.

•     Ten spyte van Staats-, kommersiële- en opvoedings-instansies wat biljoene Rande se opleidingskursusse vir entrepreneurs verskaf, faal 98.6% van nuwe besighede wat elke jaar gestig word binne drie jaar. Dit is omdat kritiese insigte en vaardighede wat benodig word om in die praktyk ‘n sukses van ‘n nuwe besigheid te kan maak nie tydens bestaande kursusse effektief ingebed word nie.

 

Mentorvennoot bied twee tipes steun aan ‘n nuwe entrepreneur om te weet wat nodig is om sy of haar besigheid suksesvol te kan bedryf:

•     Werwing van ‘n mentor wat in die entrepreneur se eiesoortige behoeftes aan steun kan voorsien. Kliek hier vir die aansoekvorm vir ‘n mentor.

•     Deelname aan die “Snapkursus” wat kritieke praktiese insigte ontwikkel wat sukses in besigheid kan bepaal. Sien besonderhede hieronder. Om aansoek te doen vir die Snapkursus word dieselfde aansoekvorm vir ‘n mentor gebruik.

Vul in:

◦     Persoonlike inligting sodat u gekontak kan word om reëlings te tref vir bywoning van ‘n kursus.

◦     Onder die vraag “Wat is die probleem wat u ervaar en waarvoor u ‘n mentor nodig het?” vul slegs die woord “Snapkursus” in en geen verdere inligting daarna word benodig nie.

Snapkursus (Entrepreneurs snap wat besigheid werklik is wanneer hulle hierdie kursus bywoon)

Navorsing het twee kritieke oorsake gevind waarom nuwe besighede faal:

•     Gebrekkige vermoëns om persoonlike finansies effektief te hanteer lei tot die oneffektiewe finansiële prestasie van die entrepreneur se besigheid.

•     Gebrekkige insig in die gevolge wat besigheidsbesluite het op langtermyn finansiële prestasie.

 

Nagraadse medewerkers van Mentorvennoot het op grond van hierdie navorsing ‘n kursus ontwikkel wat op stewige finansiële- en bestuursteorie gebaseer is maar wat so eenvoudig en plat-op-die-aarde verpak is dat ‘n spektrum van entrepreneurs wat dit al bygewoon het, vanaf ‘n geoktrooieerde rekenmeester aan die een end van die spektrum tot ‘n informele handelaar aan die ander end, dit insiggewend, waardevol en prakties gevind het. Hulle het ook ander insigte ontwikkel wat hulle self beskryf. (Vertaal uit Engels)

 • Ek sal hierdie program aan entrepreneurs aanbeveel maar ook aan studente in sakebestuur. Wat ek op universiteit geleer het, het eers sin gemaak in hierdie program.
 • Dit was ‘n absolute openbaring. Ek het altyd geweet dat my probleem finansies was en dit het hiervoor gehelp maar wat ons gedoen het was presies wat ek nie geweet het wat ek die meeste nodig het nie!
 • Dankie vir die interessantste werkswinkel wat ek nog bygewoon het. Die inligting wat verskaf is het vir my duidelike doelwitte gegee van hoe om my finansies te verbeter en hoe al my besluite my finansies beïnvloed. Die beste geld wat ek tot nog toe aan my besigheid bestee het.
 • ‘n Ongelooflike kursus – die eerste keer dat ek nie gevoel het dat ek totaal oorweldig word deur hierdie monster wat finansies genoem word nie. Bruikbare gereedskap, grootse insigte en werklik lekker.
 • Ek sal hierdie kursus aan ander entrepreneurs aanbeveel want dit is eenvoudig en resultate gerig … prakties en gerat vir entrepreneurs.
 • Ek hoor mense gereeld kla oor kontantvloei en finansiële bestuur en hierdie kursus help jou regtig om jou kop te swaai om hierdie faktore te kan beïnvloed.
 • Ek het skielik verstaan hoe my finansies vir my kan werk ipv hulle te vrees. Ek het besef dat dit pret kan wees ipv ‘n las.
 • Die kursus het aan my die geleentheid gebied om my besigheidstrategie te hersien, kapasiteitsontwikkeling op persoonlike vlak te doen en my finansiële prestasie te verbeter.
 • Ek sal hierdie kursus aan ander entrepreneurs aanbeveel want meeste entrepreneurs dink hulle het ‘n besigheid maar hulle weet nie eers of hulle wins maak of nie.

 

Die Snapkursus word as ‘n driedaagse inwoonkursus aangebied op ‘n plaas in Stellenbosch of ‘n fasiliteit in Houtbaai. Ander sentra kan ook oorweeg word indien getalle dit regverdig.

 • Die kursus word in drie modules aangebied: Persoonlike finansies, besigheidsimulasie en finansiële optimering.
 • Dit oefen leerders om self ‘n simulasiemodel van ‘n besigheid op so ‘n manier op te stel dat dit die gevolge wys van ‘n besigheidsbesluit op wins.
  • Dit is beter om hierdie insigte te verkry voordat ‘n entrepreneur met ‘n besigheid begin en daarom word dit vir graad 9, 10 en 11 leerders op hoërskool aangebied. Entrepreneurs wat reeds ‘n besigheid begin het kan netsoveel waarde daaruit put.
  • Dit is ‘n “inwoon”-kursus om leerders wat uitval agv omstandighede buite hulle beheer te oorkom.
  • Kursusse word om die beurt aangebied vir jongmans of dames, Afrikaans of Engels of Xhosa na gelang van bywoningsgetalle.
  • Kursusse word per geleentheid volledig vir hoërskoolleerders deur Staats-, korporatiewe en privaat instansies geborg. In uitsonderlike gevalle sal dit ook vir verdienstelike aansoeke oorweeg word. Tydens aansoek vir bywoning sal besonderhede verskaf word.
  • Korporatiewe tariewe vir die kurses is R2000 per dag, dws R6000 per kursus. Wegneem klasmateriaal is ingesluit in die prys. Die aanbieders bied dit egter as ‘n gemeenskapsdiens aan Mentorvennoot teen ‘n spesiale tarief.
  • Die kursus word aangebied deur ‘n maatskappy wat by die Dienste SETA geregistreer is en sertifikate word aan suksesvolle kandidate uitgereik.