Lid van die Direksie

Hoofsekretaris van die Afrikanerbond.
Aktief betrokke in die gemeenskap en werk onder jongmense.
Heelwat ervaring opgedoen in loopbaan in politieke party organisasie.