Besturende Direkteur

Onderwyser vir 21 jaar
Dien op verskeie Onderwysbesture en komitees
Skoolhoof
Entrepreneur /Besighede
Superintendent Laerskool koshuise
Hoof van Nasionale Instituut vir Dowes se Volwasse, Meervoudig gestremdheid en Bejaardesorg
Aftrede in 2018
Kwalifikasies: HOD. BEd.  Med.
Lief vir natuur en dierelewe
Woon in Worcester