Netwerking

Volgens navorsing wat onder jongmense landwyd tussen 18 en 35 jaar gedoen is, benodig entrepreneurs netwerking om meer effektief besigheidsgeleenthede te kan kry en besigheidskontakte te kan opbou.

Om veral jonger entrepreneurs hierin te ondersteun word sosiale samekomste een of twee keer per jaar gereël. ‘n Erkende besigheidsleier nooi groepe van 20 entrepreneurs vir bv. ‘n braaivleis. Hy deel as entrepreneur gedagtes met hulle en dit gee aan hulle ‘n geleentheid om mekaar op informele vlak te leer ken. Geleentheid word aan die entrepreneurs gebied om aan te sluit by ‘n soort alma mater-klub waarbinne hulle kan netwerk.

Om aansoek te doen om ‘n geleentheid by te woon, vul die aansoekvorm vir ‘n mentor in:

◦     Die deel oor persoonlike inligting sodat u gekontak kan word om reëlings te tref vir bywoning van ‘n volgende geleentheid.

◦     Onder die vraag “Wat is die probleem wat u ervaar en waarvoor u ‘n mentor nodig het?” vul slegs die woord “Netwerkgeleentheid” in en geen verdere inligting daarna word benodig nie.

Indien u slegs by die Netwerk wil aansluit, vul die vorm netso in maar vul slegs “Netwerk” in, in plaas van “Netwerkgeleentheid”. Kliek hier vir die vorm om aansoek te doen vir ‘n mentor.