Onderwysersforum

1. Doel van ‘n Onderwysersforum

Om vir die onderwys personeel van skole wat betrokke is by Mentorvennoot se programme en Entrepreneurskap as deel van hul onderwystake ondersteuning te bied en geleenthede help skep.

2. Metode en werkwyses

 • MentorVennoot (MV) sal hulp verleen vir die stigting van so ‘n netwerk vir belangstellende onderwysers
 • MV sal kontak maak met betrokke onderwysers en data versamel vir moontlike epos of WhatsApp groep
 • ‘n Onderwyser sal gevra word (of dit self aanbied) om die leiding te neem om die groep te koördineer en kommunikasie strukture help skep
 • Enige persoon kan die forum gebruik vir die uitruil van inligting tot voordeel van die leerder wat ‘n potensiële Entrepreneur in die onderwyser se klas of klub is
 • Afhangende van ‘n betrokke onderwyser se ondersteuningsbasis deur hul skoolbestuur by die skool kan so ‘n groep vir mekaar addisionele inligting, raad en idees gee en help motiveer
 • Die aksie moenie as ‘n las vir iemand gesien word nie maar eerder as ‘n aanvullende kanaal van kennis met positiewe inligting
 • MentorVennoot kan deel wees van die groep se kommunikasie-struktuur en sodoende ook optree om moontlike hulp te verleen
 • MV se doel is nie om die groep te bestuur nie. Die onderwysers bepaal die hele aksie self.
 • Die ander voordeel van so ‘n groep is vinnige inligting en kommunikasie met mekaar oor relevante sake betreffende Entrepreneurskap en verwante sake
Marita Moolman

Marita Moolman

Hoërskool Ermelo

Theresa Haupt

Theresa Haupt

Hoërskool Outeniqua

3. Tegnologie en toekoms scenario

 • Die ontwikkeling van en belangrikheid van Entrepreneurskap kan d.m.v. hierdie forum, onderwysers in ‘n posisie plaas om ‘n voorsprong te hê bo ander
 • Die skakeling met ‘n Mentorvennoot Vereniging sal uiteraard ook addisionele geleenthede skep. Hulle kan selfs help om ‘n Mentorvennoot Vereniging te stig en te lei. MV het reeds ‘n volledige Handleiding saamgestel vir persone wat wil begin met ‘n Mentorvennoot Vereniging.
 • Hierdie groep onderwysers kan ook makliker met kollegas oor hul Trepklubs kommunikeer en leerders in met mekaar kontak bring
 • Die tegnologie en nuwe leermetodes asook ander nuuswaardige sake plaas so ‘n groep nader aan die realiteite in die sakegemeenskap en skep groter geleentheide vir die leerders om rasionele besluite te kan meem.

Dit beteken ook vir die onderwyser:

JY STAAN NIE ALLEEN NIE