Lid van die Direksie

Hoof- Uitvoerende Beampte, SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Emeritus professor in Departement Tale, Kultuurstudie en Toegepaste Linguistiek, Universiteit van Johannesburg.

Het leierskapsrol gespeel in strategiese staatsprojekte in eerste dekade van die demokrasie, bv. die ontwikkeling van ‘n taalbeleid en -plan vir Suid-Afrika.

Dien op Minister van Kuns en Kultuur se Advieskomitee vir Mensliketaaltegnologieprojekte.