Die Snapspel

MentorVennoot en School Solutions het kragte saamgesnoer om ‘n interaktiewe besigheidspeletjie vir hoërskoolleerders te ontwikkel en aan te bied, wat die Snapspel genoem word.  Die doel van die Snapspel is om werklike besigheidsomstandighede te simuleer, waar die gevolge van besigheidsbesluite wat onder druk geneem  word, in finansiële terme gemeet word.

Die leerders kompeteer teen mekaar in spanne binne skoolverband,  terwyl die winste/verliese wat elke skool maak, ook gemeet word teen al die ander deelnemende skole as deel van die nasionale Snapspel kompetisie.

Die leerders word dus deur praktiese ervaring gelei om te snap wat die kritieke beginsels is om ’n suksesvolle en finansieel gesonde besigheid  volhoubaar te bedryf.  Daar is dus ’n veilige omgewing geskep waar die leerders kan leer uit hulle foute op hulle eie entrepreneurspad.

Ons het reeds in 2016 die Snapspel suksesvol by 6 skole in 4 provinsies aangebied, in 2017 15 skole in 6 provinsies.  In 2018 het ons 20 skole betrek in 8 provinsies, en in 2019 het dit gegroei na 40 skole.

Doelwitte van Snapspel:

 • om leerders te bemagtig tot finansiële selfversorging en onafhanklikheid,
 • om leerders te leer om wins in kompetisie met ander te maak,
 • te leer hoe om kapitaal op te bou,
 • te leer om geld verstandig te bestuur,
 • langtermyn besigheidsvisie te ontwikkel,
 • leer om in ‘n span saam kreatief te dink en werk,
 • om ‘n gemeenskapsgewete te ontwikkel.

Waarom is die Snapspel een van die ′unieke′ Mentorvennoot produkte?

Op die lys van die 10 kritieke opvoedkundige vaardighede wat nodig is om leerders vir die lewe voor te berei, gee die Snapspel geleenthede waar al 10 deur praktiese toepassing en ervaring ontwikkel kan word, soos in hulle eie woorde hierbo beskryf:

 • Komplekse probleemoplossing
 • Menslike Hulpbronbestuur
 • Kreatiewe denke
 • Lewensvaardighede
 • Gesonde oordeel
 • Diensoriëntasie
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Kognitiewe aanpasbaarheid
 • Koördinering
 • Emosionele intelligensie

 

Getuigskrifte

Leerders en onderwysers is gaande oor die spel

Dit het my oë oopgemaak dat ’n mens alle geleenthede moet aangryp en nie bang moet wees om risiko’s te neem nie. Dit het my ook laat besef dat ’n mens permanent hard moet werk. Ek sal dit aanbeveel, want dit skep ’n veilige omgewing waar ’n mens kan leer en ervaar wat in die werklike besigheid gebeur.

Leerder

Paarl Boys High

Die Snap uitdaging is uiters gepas vir alle Hoërskool leerlinge wat belangstel in die besigheidswêreld. Die praktyk is werklik na die klaskamer toe gebring, waar die leerlinge leer deur te speel. Die algemene gevoel van my leerlinge is dat hulle meer in een oggend geleer het, as in die hele jaar in die klas. Dit het my net weer laat besef hoe belangrik die praktiese deel van onderrig is.

Onderwyseres

’n Afrikaanse hoërskool, Pretoria