Lid van die Direksie

Adjunk Uitvoerende Hoof by die F.A.K. sedert 2013.
Bestuurder: Takke en Projekte by Solidariteit Helpende Hand, 2011 tot 2012.
Projekbesrtuurder by Dreamveldt Authentic Lifestyle Developments, 2010.

Ziegfried verwerf sy Nasionale Sertifikaat: N6 Finansiële Bestuur by Boland Kollege tussen 2004-2005, waarna hy sy BCom Graad, Ondernemingsbestuur by NWU PUK in 2008 voltooi. Daarna skryf hy in vir sy Honneurs Graad: Ondernemingsbestuur by NWU PUK en voltooi dit in 2009, en volg dit op met ‘n Nagraadse Diploma in Gevorderde Projekbestuur by NWU PUK tydens 2010. Daarna sluit hy by Akademia aan en voltooi sy Nasionale Sertifikaat in Gemeenskapsontwikkeling. Hy sluit sy studies by die Universiteit van Pretoria in 2015 af met sy Meestersgraad in Marknavorsing.